Projecten, Referenties

Suikerbezoek door Zijne Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander

Ter gelegenheid van de officiële opening van de biomassavergister organiseert Suiker Unie, onderdeel van Royal Cosun, een seminar met als thema “Duurzaam samenwerken aan de biobased economy”. Na afloop van het seminar wordt de biomassavergister officieel geopend en een bezoek gebracht aan de suikerfabriek.

Zevenbergen ligt centraal in een agrarisch suiker-productie-gebied. In Dinteloord ligt de grootste fabriek van Nederland. Suikerunie Dinteloord verwerkt suikerbieten tot kristalsuikder gedurende de jaarlijkse bietencampagne. Dat loopt van half september tot half januari. De suiker wordt naar de gewenste korrelgrootte gezeefd, opgeslagen en aan afnemers geleverd.

Programma Onze 8 persoons VIP-bus was hiervoor ingehuurd. Onze chauffeur mocht onze (destijds nog Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje) Willem-Alexander en delegatie naar deze unieke locatie rijden en ter plaatse op locatie rondrijden. Want dat terrein is groot.

En zo leer je als chauffeur ook weer wat bij. Opvallend was de bio-vergister. Een installatie en verzamelpunt van GFT en restmateriaal van het suikerverwerkingsproces, waarmee energie wordt opgewekt voor de fabriek en tuinders in de omgeving.

Groen gas
De biomassavergister in Dinteloord gaat jaarlijks 100.000 ton plantaardig restmateriaal verwerken. Het groen gas wordt geproduceerd uit deze agrarische reststromen. Samen met de in aanbouw zijnde biomassavergister op de locatie in Vierverlaten gaat Suiker Unie in totaal 25 miljoen kubieke meter groen gas produceren. Dat is voldoende voor ruim 15.000 huishoudens. Suiker Unie wordt daarmee een van de grootste groen gas producenten van Nederland.

Biobased economy
De nieuwe installatie voor de productie van groen gas is één van de grootste vergistingsinstallaties in Nederland. De installatie is volledig gebaseerd op de verwerking van plantaardige restmaterialen uit de agro- en foodsector. De installatie staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland. Dit innovatieve en duurzame bedrijventerrein maakt op zijn beurt onderdeel uit van het samenwerkingsverband West Brabant en Zeeland in het kader van de “biobased economy”. Het is de eerste biomassavergister die Suiker Unie in Nederland in productie gaat nemen.

Zie hier het productieproces van suiker. Wij zijn zelfs educatief bij Goverde 😉