Visie Taxi Goverde

Zou u in een Taxi Goverde DRONE stappen?

bemande taxi drone

Uit de serie Innovaties in persoonlijke mobiliteit | Door Ivo de Groot – mobiliteitsadviseur Taxi Goverde

Er is verandering gaande in de wereld van het individuele personenvervoer. Zo ook in “taxiland”. Sinds het bestaan van Goverde (1934) hebben we binnen de taxi-branche weinig echt extreme veranderingen ervaren die ”tastbaar waren voor de passagier”. Natuurlijk is het reiscomfort sterk verbeterd, zijn er prachtige voertuigen op straat verschenen, centrales geautomatiseerd, taxi-apps ontwikkeld en worden ritgegevens vandaag de dag allemaal digitaal vastgelegd. Uiteraard moeten we het komen en gaan van de Uber’s van deze tijd niet vergeten en het inzetten van schone, elektrische voertuigen is aan de orde van de dag. Voor de passagier bleef mobiliteit echter een keuze tussen taxi, openbaar vervoer, eigen auto, fiets of te voet…. Wellicht is de belangrijkste eerste verandering nog wel dat de denkwijze, behoefte en het gedrag van onze toekomstige passagier is veranderd.

De toekomstige passagier is veranderd in behoefte, gedrag en denkwijze.

Biedt techniek de oplossing?

Een van de antwoorden op de vraag van de passagier komt uit de hoek van de techniek. We kijken even naar de ontwikkelingen van de drone. Ziet u zichzelf al vliegen in een drone van Taxi Goverde?

taxi drone nieuws

In China is een eerste test met menselijke passagiers gedaan. Ik zie de advertentie al voor me: ‘De hoogvliegers van Taxi Goverde.’ …. Het dak van onze centrale in Zevenbergen kan uitstekend dienen als veilige hub voor drone taxi’s ;-). Of zouden het eendagvliegers zijn?

 

Zie hier de video van NU.nl https://www.nu.nl/228478/video/china-test-eerste-taxi-drone-ooit-met-succes.html

Meer drone-nieuws op Taxi Goverde YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UClXHAy5w92kiMTaNTKWk1Zw/playlists?view_as=subscriber

Hoe vindt de drone, of enig andere noviteit een plek in de toekomstige individuele mobiliteit.

Bij Taxi Goverde weten we dat individuele mobiliteit in de toekomst, maar eigenlijk al vanaf vandaag, zal gaan veranderen van aanbodgericht naar vraaggericht en alles in het voordeel voor de passagier. Waarom? Omdat de passagier van vandaag gewend is om oplossingen aangedragen te krijgen op basis van zijn of haar gedrag; gedrag in communicatie; gedrag in winkelen en natuurlijk ook het reisgedrag. Slimme oplossingen zorgen ervoor dat er veel van onze toekomstige passgiers bekend is. Met deze gegevens kunnen deze passagiers worden voorgesteld aan bijvoorbeeld Taxi Goverde als het gaat om het boeken van een transfer van A naar B. Niet meer zelf uitzoeken hoe je van A naar B komt met verschillende vervoersoplossingen maar vanuit 1 app een hele keten aan vervoer kunnen organiseren zodat je gemakkelijk en snel je volledige reis kunt regelen.

To MaaS or not to MaaS, that’s the question…

In taxiland noemen wij deze ontwikkeling MaaS; Mobility as a Service. Deze term zul je de komende jaren nog veelvuldig tegenkomen. Onze visie is dat ook de taxi hierin een veel grotere rol gaat spelen dan we nu wellicht zouden verwachten. De taxi wordt een, zoniet dé, belangrijkste schakel in de mobiliteitsoplossing voor de gewone mens. Het is ons doel om het taxiproduct meer en meer “algemeen goed” te maken. Een aansluitende interessante vraag is ook hoe we het imago van het taxiproduct, waarbij nu het algemene beeld leeft dat het nemen van een taxi een zeer kostbare manier van reizen is, kunnen vertalen naar een betaalbaar en comfortabel alternatief in je dagelijks vervoersbehoefte.

Ketenmobiliteit in personenvervoer

Waar denk je aan als je van A naar B reist; de taxi gaat hier op korte termijn zeker een rol spelen als onderdeel van een keten met andere mobiliteitsoplossingen. Wij zijn voortdurend bezig om deze zienswijze te vertalen naar een concrete stap in geregelde ketenmobiliteit. Heb je al wel eens nagedacht over de tekst “bezit is zorg”? (maar daarover meer in een volgende blog)

Lees meer in mijn volgende blogs in de serie over innovaties in persoonlijke mobiliteit.

Ivo de Groot | Volg Taxi Goverde en reageer op linkedin en Facebook.