Familieverhalen Goverde

Kracht van een familiebedrijf – deel 2: 1945 – heropbouw en ondernemen

Uit de serie Kracht van een familiebedrijf | Door Jan Goverde – directie Taxi Goverde

Na het optrekken van de stofwolken, herrezen uit de verwoeste stadskernen in regio Moerdijk nieuwe winkelpanden, woonhuizen en zakelijke initiatieven. Iedereen zette zijn schouders eronder. Ook Opa Jan Goverde moet opnieuw van start met zijn vervoersbedrijf. Hij doet dit gezamenlijk met compagnon Sjaak Kouters. Dit bleek een geweldige keuze want de naam Goverde en Kouters hoor je vandaag de dag nog steeds vallen.

Welke uitdagingen hadden Jan en Sjaak in dit tijdperk?

1945 – Wederopbouw na de oorlog. Uit het Goverde familie-fotoboek

Er is veel verloren gegaan. In 1940 is Zevenbergen relatief de zwaarst getroffen gemeente in Noord-Brabant. Grote blokken woningen en bedrijfspanden zijn weggevaagd. In 1944 werd het wederom zwaar getroffen. In Zevenbergen en Klundert zijn delen van het historisch centrum weggevaagd. Willemstad is zwaar gehavend. Moerdijk, Zevenbergschen Hoek en Langeweg, allen hebben oorlogsschade. Herstellingen vinden in de loop der jaren plaats. Woningen, winkels en infrastructuur zoals wegen, bruggen en poldergemalen eerst, kerken en kloosters erna. Bron: http://canonvanmoerdijk.nl/wederopbouw/

WO II: Bevrijding

De bevrijding in de maanden oktober en november van 1944 kwam voor Noordwest-Brabant van twee kanten. Uit het Zuidwesten kwamen de Canadezen, de Amerikanen en de Engelsen en uit het Zuidoosten de Polen, Amerikanen en Engelsen. De Moerdijkbruggen, maar ook de brug bij Keizersveer blijken van strategisch belang. 

Wat gebeurde er nog meer in 1945 in Moerdijk?

1953 De Watersnoodramp, grootste Nederlandse natuurramp van de 20ste eeuw.

Een noordwesterstorm ontstaan ten zuiden van IJsland, koerst via Schotland verder zuidwaarts. Op de Noordzee draait de wind en er vormt zich een stormveld van 1000 km lang dat recht op onze kust afkomt. Zaterdagavond 31 januari bereikt de storm de Nederlandse kust. 1 februari 1953 komt het water steeds hoger. In de nacht rond 3 uur breken de dijken in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. De combinatie zware noordwesterstorm en springtij zorgt ervoor dat grote delen van ons land overstromen, velen overleefden de ramp niet en huizen worden vernield. Ruim 72.000 mensen worden geëvacueerd en de schade is enorm. 60% van Nederland dreigt onder water te komen staan als gevolg van deze overstroming. De gemeente Zevenbergen staat voor tweederde onder water, al blijft de stad zelf wel gespaard.

Hulp komt op gang, vanuit de hele wereld stromen geld en goederen naar ons land. Vanuit de overheid, duizenden arbeiders en meer dan 4.000 militairen slaan de handen ineen om dijken te herstellen. Op de Nederlandse radio is wekelijks een geldinzamelingsprogramma te horen. Op 6 november, zo’n driekwart jaar later wordt pas het laatste gat in de dijk bij Ouwerkerk gedicht.

Bron: Rijkswaterstaat

1954 – 1997 Deltawerken, 700 km bescherming tegen ‘het water’

Om een nieuwe ramp te voorkomen wordt gestart met een decennia-durend project dat bestaat uit 13 Deltawerken van dammen, sluizen en stormvloedkeringen. In 2013 is het uitgeroepen tot het meest prestigieuze waterbouwproject ter wereld. Hoofddoel is het beschermen tegen hoogwater, maar er zijn meer voordelen. Zoals betere waterkwaliteit, zoet water voor betere landbouwgrond, bereikbaarheid en wegen over dammen en bruggen, nieuwe vorming van natuur- en recreatiegebieden. Bekijk hier de FILM over watersnoodramp

Jan Goverde | Volg Taxi Goverde en reageer op linkedinFacebook & YouTube