Acties

WINactie

winactie limousine

Wedstrijdvoorwaarden

1. Dit reglement is van toepassing op de social media winactie ‘WIN 1 uur gratis limousine’, geïnitieerd door Taxi Goverde, die loopt van zaterdagavond 3 april 17.00 uur t/m maandag 5 april 24.00 uur.

2. Deelname aan deze actie is gratis. Voor het meedoen aan deze winactie is geen aanmelding nodig, wel een tegenprestatie in de vorm van een antwoord op de vraag én de deelnemer gaat akkoord met deze voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor de prijs dient de deelnemer 
– een schatting van het aantal eieren, getoond in de video, door te geven
3. De hoofdprijs = 1 uur gratis gereden worden in een limousine met chauffeur. Deze prijs heeft een waarde van 235 euro.
De winnaar mag datum, locatie en aantal meerijders zelf bij Taxi Goverde opgeven, en in ieder geval in het jaar 2021 gebruiken. Vanaf 1 januari 2022 is de prijs niet meer te gebruiken.
De hoofdprijs is niet inwisselbaar voor contant geld, is niet overdraagbaar op iemand anders en de prijs mag niet worden doorverkocht aan derden.

4. Deelname is alleen mogelijk wanneer de inhoud van dit reglement wordt gevolgd in de aangegeven periode. Elke deelnemer heeft kans om winnaar te zijn. De hoofdprijs wordt slechts éénmalig en aan één persoon toegekend. 
Taxi Goverde zal geen mening hebben bij het bepalen van de winnaar. De uitslag en winnaar wordt bepaald en gekozen door een onafhankelijk persoon.
Het aantal dat het dichtst in de buurt van het werkelijk aantal is, is automatisch de winnaar. In het geval dat er meerderen hetzelfde aantal hebben, zal vanuit deze inzendingen een blinde keuze worden gemaakt.

Deelnemers mogen iedere leeftijd hebben. Ben je minderjarig, vraag even toestemming aan je ouders of verzorgers.

5. De winnaar wordt woensdag 7 april bekend gemaakt. Taxi Goverde zal direct nadat de uitslag bekend is geworden, contact opnemen met de prijswinnaar. De prijswinnaar wordt via een persoonlijk bericht en messenger aan het Facebook account op de hoogte gesteld van de prijs. Indien de prijswinnaar niet binnen 48 uur reageert op onze berichten, zijn we genoodzaakt om de 2e winnaar op rij de hoofdprijs toe te kennen. 

6. Deelnemers verlenen alle medewerking opdat hun namen gebruikt kunnen worden voor promotionele social media doeleinden van Taxi Goverde. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

7. 
Taxi Goverde behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen deelnemers op enig moment te diskwalificeren of te weigeren, wanneer de deelnemer een van de deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze wetgeving heeft overtreden.

8. 
Taxi Goverde kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor:
* verloren gegane uitkomsten van deze winactie; en/of
* opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer; en/of
* storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens.

9. Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf of anderen opgeven en/of zich schuldig maken aan enige vorm van competitievervalsing, waaronder vals spelen/cheaten, niet-bestaande e-mailadressen opgeven op de pagina waar je anderen kan opgeven, komen niet in aanmerking voor toekenning van de prijs.

10. Werknemers van 
Taxi Goverde alsmede personen die direct of indirect bij de organisatie van deze actie zijn betrokken, zijn uitgesloten van deelname aan de actie.

11. De gegevens van deelnemers worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie, waaronder het per e-mail inlichten van de prijswinnaar. Wij zullen deelnemers verder niet bestoken met marketingacties, dus je ontvangt van ons geen andere mail of berichten. 

12. Deelname aan de winactie houdt acceptatie van deze voorwaarden in. Betwisting van de voorwaarden zal niet in overweging worden genomen. Deze voorwaarden worden gepubliceerd op de website www.taxigoverde.nl

12. 
Taxi Goverde behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de competitie te allen tijde te beëindigen, verlengen of wijzigen, indien naar redelijkheid en billijkheid niet langer de uitvoering van het spel in de huidige vorm gevergd kan worden. 

13. Op deze deelnemingsvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Veel plezier met deze wedstrijd.
Team Taxi Goverde