Taxivervoer voor speciale groepen mensen

Onze taxi’s worden ook gebruikt voor speciale groepen reizigers. Denk hierbij aan leerlingen, ouderen en mensen met een lichamelijke of mentale beperking. Dit heet contractvervoer. Als u met contractvervoer reist betaalt u een speciaal tarief. Soms vergoed de gemeente of zorgverzekeraar de reis helemaal. Omdat dit type van vervoer en uw persoonlijke aanvraag soms extra aandacht nodig heeft, is er binnen Taxi Goverde een afdeling die helemaal gespecialiseerd is in contractvervoer.

Voorbeelden contractvervoer

Contractvervoer wordt gebruikt voor het vervoer van bijvoorbeeld:

  • Gehandicapten naar de dagbesteding;
  • Leerlingen. Het gaat dan vooral om leerlingen met een handicap naar scholen voor speciaal onderwijs;
  • Ouderen. Er zijn taxi’s voor kortere ritten in de regio (Wmo-vervoer) en voor lange reizen (Valys-vervoer);
  • Mensen die naar het ziekenhuis moeten, maar zelf niet kunnen reizen. Bijvoorbeeld omdat zij slecht ter been zijn of een medische behandeling dienen te ondergaan (zittend ziekenvervoer).

Voor contractvervoer worden vaak taxibusjes gebruikt, die zo nodig ook rolstoelen kunnen meenemen.

Voorwaarden reizen met contractvervoer

Om met contractvervoer te reizen heeft u vaak een indicatie nodig. Bij Wmo-vervoer en Valys krijgt u bijvoorbeeld een pas waarmee u een rit kunt bestellen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw gemeente of bij uw zorgverzekeraar.

Regels contractvervoer

Voor het contractvervoer gelden dezelfde eisen als voor de straattaxi. Alleen hoeft er geen taxameter in de taxi te zitten en krijgt u ook geen geprinte ritbon. Voor de gemeenten en zorgverzekeraars heeft de Rijksoverheid handboeken opgesteld, die helpen bij de aanbestedingen van nieuwe contracten met taxibedrijven. Die zijn bedoeld om de kwaliteit van het contractvervoer verder te verbeteren.

Regiotaxi

De Regiotaxi is een bijzondere vorm van contractvervoer. Een Regiotaxi rijdt meestal in gebieden waar het openbaar vervoer niet (meer) komt. De taxi neemt hier de rol van het openbaar vervoer dus over. Daarom mag iedereen hier gebruik van maken. In ons werkgebied heet de regiotaxi: Deeltaxi

Voor de Deeltaxi gelden bepaalde spelregels. kijkt u voor meer informatie hierover op de website van Deeltaxi