Visie Taxi Goverde

Zou u in een Taxi Goverde DRONE stappen?

Uit de serie Innovaties in persoonlijke mobiliteit | Door Ivo de Groot – mobiliteitsadviseur Taxi Goverde Er is verandering gaande in de wereld van het individuele personenvervoer. Zo ook in “taxiland”. Sinds het bestaan van Goverde (1934) hebben we binnen de taxi-branche weinig echt extreme veranderingen ervaren die ”tastbaar waren voor de passagier”. Natuurlijk is het reiscomfort sterk verbeterd, zijn er